God lokal praksis

Studenter finner løsninger


Publisert: 07. august 2015

Ranja Blomvågnes Sjøstrøm, Jules-Alfred Ntirandekura og Elisabeth Ravndal Jacobsen har skrevet bacheloroppgave om universell utforming. Oppgaven ble skrevet i samarbeid med Statens vegvesen. (Foto: Høgskolen i Bergen) Ranja Blomvågnes Sjøstrøm, Jules-Alfred Ntirandekura og Elisabeth Ravndal Jacobsen har skrevet bacheloroppgave om universell utforming. Oppgaven ble skrevet i samarbeid med Statens vegvesen. (Foto: Høgskolen i Bergen) Bachelorstudenter ved Høgskolen i Bergen (HiB) har skrevet oppgaver om universell utforming av ferjekaier og vegtunneler.

Begge oppgavene er skrevet i samarbeid med Statens vegvesen, Region vest.

Studentene har kommet med noen forslag til konkrete løsninger på utfordringer og problemer for vegtunneler og ferjekaier.

Varsling, rømning og slukking

I 2015 har Sunniva Dahl Birkeland, Ida Bruåsdal, Andreas Frøyseth Lind og Fredrik Mulelid Svendsen skrevet en bacheloroppgave som fokuserer på universell utforming av varsling, rømning og slukking i vegtunneler. De har blant annet sett på viktige installasjoner som ledelinjer, nødkiosk og nødstasjon.

De har funnet ut at nødkiosk og nødstasjoner er elementene som er dårligst utformet med tanke på prinsippet om universell utforming.

Ikke tilstrekkelig

Studentene har konkludert med at dagens løsninger ikke er tilstrekkelige, og behovet for en felles standard er stort.

"Våre løsninger øker tilgjengeligheten i vegtunneler for alle, uavhengig av funksjonsevne", mener de.

Har åpnet øynene for uu

"I løpet av arbeidet med denne oppgaven fikk vi virkelig øynene opp for at tiltak som er tilrettelagt for universell utforming, også er gode tiltak for folk flest".

"Det ble en modningsprosess med tanke på vår holdning til universell utforming", skriver Ranja Blomvågnes Sjøstrøm, Jules-Alfred Ntirandekura og Elisabeth Ravndal Jacobsen i sin bacheloroppgave om ferjekaier fra 2011.

 

Kilder:
Universell utforming av vegtunnel, 2015
Universell utforming av ferjekaier, 2011

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.