God lokal praksis

Utydelige standarder for synshemmede


Publisert: 06. august 2015

De veilederne som i dag finnes for hvordan man utformer et miljø best mulig for synshemmede bør bli mer konkrete, mener forskere ved Transportøkonomisk institutt. (Foto: Fra veilederen ” Ledelinjer i gategrunn”, Sosial- og helsedirektoratet og Deltasenteret)De veilederne som i dag finnes for hvordan man utformer et miljø best mulig for synshemmede bør bli mer konkrete, mener forskere ved Transportøkonomisk institutt. (Foto: Fra veilederen ” Ledelinjer i gategrunn”, Sosial- og helsedirektoratet og Deltasenteret)

Standarder og veiledere for universell utforming er ikke gode nok. Derfor blir bymiljøer utrygge for synshemmede.

Det er særlig standarder som er knyttet til taktile ledelinjer som ikke fungerer godt nok, ifølge en ny artikkel forskere ved Transportøkonomisk institutt har fått publisert i tidsskriftet Municipal Engineer.

Vegdirektoratet har bedt forskerne om en vurdering av gjeldende standarder og praksis. Og de spør: er disse til hjelp for de aktørene som skal løse problemer for synshemmede?

Velger oftest taktile ledelinjer

Forskerne mener at de i liten grad er til hjelp. Det er kun vage beskrivelser av hvordan naturlige ledende elementer kan løses i håndbøker eller standarder. Dette fører til at det gjerne brukes taktile ledelinjer, fremfor naturlige ledende elementer.

De anbefalingene og eksemplene som finnes angående taktile ledelinjer, viser ofte enkle og ideelle situasjoner. Ofte passer dette ikke med virkeligheten. De som skal gjøre jobben, må derfor finne løsninger på egen hånd. Dette fører igjen til at det utformes dårlige løsninger for de synshemmede.

Trenger bedre beskrivelser

En av forskernes viktigste anbefalingene er at standarder, veiledere og håndbøker bør presentere mer omfattende og gi konkrete beskrivelser av hvordan naturlig leding kan sikres og brukes, samt hvordan taktile ledelinjer skal benyttes også i komplekse situasjoner.

Kilde: Transportøkonomisk institutt

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.