God lokal praksis

Fire gateprosjekter er undersøkt


Publisert: 15. april 2015

Slik er fortauet og gata blitt soneinndelt, og inngangspartiet tilpasset, i Hamar. (Foto: Studien/Universell utforming i sentrum)Slik er fortauet og gata blitt soneinndelt, og inngangspartiet tilpasset, i Hamar. (Foto: Studien/Universell utforming i sentrum)     En studie av fire opprustninger av gater i Oslo, Hamar og Stranda konkluderer med at alle er blitt mer universelt utformet. Men to av dem har lyktes best.

God tilgjengelighet for fotgjengere var et mål med alle de fire prosjektene.

Alle fire har fått fortau med sklisikkert og jevnt dekke med varmekabler, nedsenket kantstein ved fotgjengerovergangene og forbedret belysning. To av prosjektene har etablert trinnfrie innganger til alle eksisterende bygg. Det er også etablert soneinndelte fortau med taktil avgrenset gangsone i alle prosjektene.

I Bogstadveien i Oslo er det enkelte hindringer i gangsonen og enkelte nivåforskjeller er dårlig sikret eller ikke markert tilfredsstillende, konkluderer studien gjort av firmaet Universiell utforming AS.

I Torggata i Oslo kan det virke som medvirkning fra Byantikvaren er årsaken til at man ikke oppnådde trinnfrie inngangspartier, heter det i studien. Byantikvaren la tidlig føringer for at bevaring av fasadene måtte prioriteres og anbefalte at man måtte unngå heving av gatenivå mot fasade og at granittrapper skulle bevares.

Både i Strandgata i Hamar (Hedmark) og i Stranda sentrum (Møre og Romsdal) er resultatet blitt bra, ifølge studien som er bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Begge disse to siste prosjektene er ferdigstilt. Mens de to prosjektene i Bogstadveien og Torggata i Oslo bare er delvis ferdigstilt.

Rapporten om studien av de fire prosjektene kan du laste ned her.

Kilde: «Dokumentstudie – Universell utforming i fire gateoppgraderingsprosjekter, Universell Utforming AS for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mars 2015

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.