Generelt

Vinteren er tøff for mange eldre


Publisert: 07. januar 2016

Mange blir isolerte om vinteren fordi det er for glatt til at de kan bevege seg ute. (Foto: Colourbox)Mange blir isolerte om vinteren fordi det er for glatt til at de kan bevege seg ute. (Foto: Colourbox)Mange eldre blir sittende inne i ukesvis midt på vinteren fordi de ikke tør gå ut.

Skal du få et godt liv som eldre, er det avgjørende for mange å komme seg ut av boligen. Ofte er det vanskelig. Særlig vinteren er en utfordring.

Da Susanne Nordbakke med midler fra Forskningsrådet forsket på og skrev doktorgrad om temaet mobilitet blant eldre, gjorde hun flere forskningsfunn.

Kanskje aller viktigst: Hun fant at flere bra tiltak kan settes i verk med enkle midler.

Trenger en pust i bakken

Eldre Nordbakke snakket med, fortalte henne for eksempel hvor tungt det er å gå opp bakker utendørs. Mange eldre må ha en benk å sette seg ned på, midtveis i bakken et sted, om de skal klare å gå opp den tunge veien hjem.

Mye penger blir nå brukt for å gjøre busser og tog enklere å komme seg på og av for personer med funksjonsnedsettelser. Det er vell og bra.

– Men i intervjuene jeg gjorde med eldre, er det ofte ikke dette som blir trukket fram som et problem. I stedet peker mange eldre på at det er langt å gå til bussholdeplassen, og at det er tungt å måtte stå der og vente på bussen, hvis det ikke er noe å sitte på.

– En enkel sitteløsning på holdeplassen er viktig for mange eldre. Det koster ikke mye og kan hjelpe mange, oppfordrer Nordbakke.

Knyttet til penger

Susanne Nordbakke fant også at muligheten til å komme seg ut, for en god del eldre, er knyttet til penger.

De med god økonomi kommer seg oftere ut enn de med mindre penger. Her finnes det altså en økonomisk ulikhet.

Samtidig ble forskeren under arbeidet med doktorgraden sin, nettopp slått av hvor kreative mange eldre er. Eldre blir ofte gode på å finne strategier for å komme seg ut av huset.

Viktig at veiene blir strødd

Et problem mange eldre i Norge ikke klarer å finne noen løsning på, er forholdene vi ofte har her i landet om vinteren. Da kan selv de tøffeste eldre bli sittende inne i ukevis.

Dette forskningsprosjektet har gjort det klart for forskeren hvor avgjørende viktig det er for mange eldre at gangveier og fortau blir måket og strødd, og at brøytekantene ikke blir liggende i dagevis som store barrierer.

Les hele saken her.

Kilde: Norges forskningsråd

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.