Generelt

Husk søknadsfrist 13. januar


Publisert: 22. desember 2015

Deltasenteret minner om søknadsfristen for midler til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

Formidler du kompetanse eller informasjon om universell utforming? Eller driver du med kunnskapsutvikling på feltet?

Deltasenteret deler årlig ut midler til slike prosjekter.

Søknadsfristen for 2016 er 13. januar.

Målgruppen for ordningen er statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter. Det kan også være stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som søker. Felles for dem er at de ønsker å gjennomføre prosjekter som gir bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

I 2015 ble det delt ut til sammen 10 millioner kroner til prosjekter. Rammen for 2016 er ikke fastsatt.

Her kan du finne mer informasjon, søknadsskjema og eksempler på hvilke prosjekter som har fått midler tidligere.

Kilde: Bufdir

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.