Generelt

Alternativ rapport til FN-komiteen


Publisert: 10. desember 2015

Advokat Else Leona McClimans la fram den alternative rapporten til FN. (Foto: FFO)Advokat Else Leona McClimans la fram den alternative rapporten til FN. (Foto: FFO)Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) la under årets markering av FN-dagen for funksjonshemmede fram en alternativ rapport på vegne av sivilsamfunnet.

– Rapporten til FN-komiteen avdekker at det foregår mye forskjellsbehandling i Norge, sier advokat Else Leona McClimans.

Her kan du se video fra overleveringen av rapporten til statsråd Solveig Horne under FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

I Norge i dag er det bare rundt 43 prosent av personer med funksjonshemming som er i jobb, mot over 71 prosent i samfunnet for øvrig.

– Dette handler mye om holdninger blant folk. Opplæring i konvensjonen vil derfor være helt sentralt for å vite hva den gir av både rettigheter og plikter, sier McClimans.

En av gjengangerne man har avdekket er at mange har rett, men uten å få rett. Blant annet avdekker rapporten at velferdstilbudet varierer fra kommune til kommune, noe som er problematisk når man finner eksempler på at flere flytter for å få bedre tjenester.

– Prioriteres av regjeringen

Da statsråd Solveig Horne mottok den alternative rapporten til FN, svarte hun at regjeringen skal gjøre så godt den kan for å ivareta det som kommer frem i denne rapporten.

– Dette er et prioritert arbeid som vi tar på høyeste alvor, sa statsråden.

Du kan lese den alternative rapporten her.

Til sammen har 140 organisasjoner sluttet seg til den alternative rapporten, opplyser FFO.

Norges første rapport

Den opprinnelige rapporten fra regjeringen som det nå er laget en alternativ rapport til, ble 2. juli i år sendt til FN-komiteen som overvåker FN-konvensjonen om rettene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Den rapporten kan du lese her.

Norge ratifiserte FN-konvensjonen i 2013.

Også Likestillingsombudet har laget en aktuell rapport.

Likestillingsombudets rapport kan du lese her.

Kilder: FFO og Bufdir

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.