Generelt

Et politisk spill om luftkvalitet


Publisert: 26. november 2015

Mange som bor i norske byer har redusert livskvalitet på grunn av lokal luftforurensning. (Foto: Colourbox) Mange som bor i norske byer har redusert livskvalitet på grunn av lokal luftforurensning. (Foto: Colourbox) Riksrevisjonen mener at luftkvaliteten i byene er for dårlig. Problemstillingen har blitt et politisk spill som fører til pulverisering av ansvar, slås det fast.

Tidligere i høst slo en EFTA-dom fast at Norge bryter EUs luftforurensningsdirektiv. Nå har Riksrevisjonen kommet med en rapport som forklarer hvorfor det har blitt slik.

Problemstillingen har blitt en kasteball mellom departementer og ansvaret dyttes fram og tilbake mellom stat og kommune, skriver Norges astma- og allergiforbund (NAAF) på sine nettsider.

De nasjonale målene for lokal luftkvalitet overskrides i mange byområder. I tillegg brytes grenseverdien for nitrogendioksid i de største byområdene. Veitrafikken er den dominerende kilden til lokal luftforurensning.

– Dette er alvorlig fordi det kan gi negative helseeffekter for mange og redusert livskvalitet for særlig utsatte grupper, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Kilde: NAAF

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.