Generelt

– Tving meg til å være fysisk aktiv


Publisert: 12. november 2015

Sosialantropolog og treningssenterinstruktør Sebastian Kvarme mener at tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevner også kan føre til at resten av befolkningen beveger seg mindre. (Bilde: Colourbox) Sosialantropolog og treningssenterinstruktør Sebastian Kvarme mener at tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevner også kan føre til at resten av befolkningen beveger seg mindre. (Bilde: Colourbox) Kravene til universell utforming av offentlige rom, bidrar til at stadig flere blir fysisk inaktive.

I et debattinnlegg i Aftenposten peker sosialantropolog og treningssenterinstruktør Sebastian Kvarme på et dilemma: Når vi legger stadig mer i samfunnet til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne, så sørger vi samtidig for at resten av befolkningen passiviseres mer enn før.

Kvarme frykter at dette vil få store konsekvenser for samfunnet.

«Det er bra at vi legger til rette for at alle mennesker, uansett bevegelsesevne, kan bevege seg fritt. Utfordringen ligger i at de fleste av oss bruker heisen og unngår trappene,» skriver han.

Kvarme peker på at det selvfølgelig er den enkeltes ansvar å være fysisk aktiv, men mange av oss trenger likevel hjelp til å bli aktivisert i hverdagen. Her kan arkitekturen og utformingen av både bygg og byrom spille en avgjørende rolle.

Mange av oss sitter stadig mer stille, påpeker Kvarme. Vi sitter stille i bilen, på jobb og hjemme foran en skjerm. Flere livsstilssykdommer kan knyttes direkte til inaktivitet og vil i årene fremfor koste samfunnet dyrt. Derfor må politikerne tvinge oss til aktivitet, mener han.

Det er bra å gå på treningssenter to ganger i uken, men det er den daglige aktiviteten som har størst betydning for den enkeltes helsetilstand, minner treningssenterinstruktøren om.

Når norske studier viser at mennesker som bor i byen ofte har høyere aktivitetsnivå og bedre helse enn befolkningen utenfor byene, så kan det forklares med at mange som er bosatt i byen må gå trapper, gå til buss og trikk, eller går til butikken, skriver Kvarme. Utenfor byer kjøer mange rett ut av garasjen og fram til kjøpesenteret eller til jobben.

Kvarme forslår konkret å bygge færre bygg med rulletrapper og å gjemme unna heisene, så de blir vanskeligere å få øye på. Alle nye bygg og byrom bør lages slik at de fremmer fysisk aktivitet, mener han.

Innlegget i Aftenposten kan du lese her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.