Generelt

Kartlegge handlingsrommet for uu-samfunnet


Publisert: 06. november 2015

Deltasenteret leder arbeidet med å utvikle ulike scenarier for universell utforming av Norge fram mot 2025. Åse Kari Haugeto leder Deltasenteret. (Foto: Deltasenteret)Deltasenteret leder arbeidet med å utvikle ulike scenarier for universell utforming av Norge fram mot 2025. Åse Kari Haugeto leder Deltasenteret. (Foto: Deltasenteret)    Er det mulig å oppnå et universelt utformet Norge? Hva er handlingsrommet? Deltasenteret ønsker tilbud på en utredning.

Stortinget og regjeringen vil vite hvordan vi kan nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025.

Deltasenteret har fått i oppdrag å stå for utføringen.

Institutter og selskaper som vil delta i en konkurranse om å levere anbud på utredningsarbeidet, finner anbudsdokumentene på Doffin.

Prosjektet skal gjennomføres ved at det utvikles scenarier, altså tanker om hvordan ulike framtider kan komme til å se ut. Ved å kjenne til flere mulige framtider, blir det også mulig å si noe om hva man kan få til og ikke få til innenfor universell utforming fram mot år 2025.

Brukermedvirkning blir viktig. Det samme blir det som kalles scenarioverksteder. Dette er del 1 av prosjektet.

Del 2 av prosjektet er utarbeiding av en rapport som kan brukes som et hjelpemiddel i arbeidet med utvikling av politiske strategier. Rapporten skal også kunne brukes til å utvikle dokumenter som:

- Fremdriftsplan for et universelt utformet samfunn mot 2025
- Eldrestrategien
- Nye innfallsvinkler til fremtidige UU-strategier lokalt og regionalt
Deltasenteret ser også for seg at rapporten skal kunne bli et viktig element i den generelle diskusjonen om universell utforming.

Mer informasjon om konkurransen og anbudsdokumenter finnes her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.