Generelt

Pris for klart språk deles ut


Publisert: 22. oktober 2015

I 2013 ble Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vinner av Klarspråkprisen. I de språklige retningslinjene skriver BLD at klarspråk er et demokratiprosjekt. (Foto: Språkrådet) I 2013 ble Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vinner av Klarspråkprisen. I de språklige retningslinjene skriver BLD at klarspråk er et demokratiprosjekt. (Foto: Språkrådet) Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for å gjøre språket i staten enklere å forstå? Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkpris 2015.

Prisen deles ut hvert år til statsorganer som gjør en ekstra innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster.

Prisvinneren må ha gjennomført konkrete tiltak for å gjøre språket sitt bedre. Prisen skal både være en belønning for det arbeidet som er gjort og en oppmuntring for å fortsette arbeidet.

Temapris for en god forskrift

I år deles det også ut en temapris. Den går til et statsorgan som har arbeidet med å forbedre språket i en forskrift.

Det kan enten være en ny forskrift eller en ny versjon av en gammel forskrift.

Trekkhundpris

I tillegg deles det også ut en påskjønnelse til en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråkarbeidet. Det kan være en fra stat eller kommune.

En slik «trekkhund» utmerker seg ved å motivere andre eller være pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og bidrar dermed til gode resultater.

Prisene deles ut av Kommunal- og moderniseringsministeren på et arrangement på nyåret 2016.

Alle kan nominere kandidater innen den 30. oktober 2015.

Her finner du mer informasjon om prisene og hvordan du nominerer.

Kilde: Språkrådet

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.