Generelt

Nytt senter for arbeidsinkludering


Publisert: 03. september 2015

Forrige uke åpnet Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og NAV et nytt senter for arbeidsinkludering.

Målet med det nye senteret er å få opp kompetansen på feltet, som handler om å gjøre flest mulig i stand til å forsørge seg selv framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Det første året skal senteret bestå av 15 eksperter fra ulike deler av dette fagfeltet, og dessuten ti doktorgradsstudenter.

— Vi skal utvikle tverrfaglig toppforskning, og vi skal arbeide for å bøte på en alvorlig mangel på profesjonskompetanse og studieprogrammer for arbeidsinkludering, sa Morten Irgens da han åpnet senteret. Prorektoren ved HiOA siteres av høyskolens egen nettavis Khrono.

I reportasjen sin om det nye senteret forteller Khrono om bibliotekstudent Eivind Aakvaag, som har en sammensatt diagnose og som er avhengig av rullestol eller krykker for å ta seg rundt.

— Hvis jeg går ut på arbeidsmarkedet alene, blir jeg møtt av en mur. Jeg merker at jeg har helt andre utfordringer enn funksjonsfriske. Hittil har jeg ikke merket noen særlig diskriminering, men jeg ser for meg at det vil skje, sier han.

Resten av reportasjen og intervjuet med Aakvaag kan du lese her hos Khrono.

I NOU-utredningen Arbeidsrettede tiltak som kom i 2012 anbefales en forsterket forskningsinnsats på dette feltet. Det er noe av bakgrunnen for samarbeidet som nå er kommet i gang mellom HiOA og NAV om et eget senter for arbeidsinkludering.

Under en konferanse i forbindelse med åpningen av senteret, ble det trukket fram at vi i Norge mangler kunnskap om bruk av ordinære arbeidsplasser for å inkludere folk med bistandsbehov. Det fører ofte til at man velger skjermede arbeidsplasser, fordi det framstår som en enklere løsning.

Kilde: Khrono

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.