Generelt

Rundskriv om universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.


Publisert: 04. juli 2010
Forsiden til rundskrivet om §9 i dtlForsiden til rundskrivet om §9 i dtl

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet et rundskriv som klargjør hvordan plikten om universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal forstås.

 

Rundskrivet gir eksempler på hva denne plikten innebærer, hva som kan kreves av virksomhetene, hvordan de kan arbeide aktivt og målrettet og hvordan gangen er for klagesaker etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Plikten er gitt i  diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 og  retter seg blant annet mot publikumsrettede virksomheter som  forretninger, restauranter, kinoer, offentlige kontorer som betjener publikum mv. Slike virksomheter skal sikre at lokaler og arealer som er beregnet for publikum er universelt utformet.

Diskriminerings- og tilgjengeligehtsloven ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009.  Likestillings- og diskrimineringsombudet, som håndhever loven, har behandlet en rekke saker om plikten til universell utforming i §9.  

Rundskrivet Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ligger på nettsidene til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.