Publisert: 05. oktober 2004
Logoen til ByggforskLogoen til Byggforsk
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven har hatt tilgjengelighetskrav siden 1976 og kravene ansees i stor grad som dekkende. På tross av dette svikter tilgjengeligheten i nye bygg. Byggforsk har gjennomført et prosjekt for å finne ut hvorfor.
 
Publisert: 08. juli 2004
Foto: Svein Magne Fredriksen,  Miljøverndepartementet.Foto: Svein Magne Fredriksen, Miljøverndepartementet.
Stortinget vedtok i 2002 en statlig finansieringsordning der kommuner og fylkeskommuner får kompensert renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg. Bedret tilgjengelighet og ivaretakelse av funksjonshemmedes behov inngår i 34% av de prosjektene som er blitt finansierert siden 2003.
 
Publisert: 23. april 2004
Logoen til B.E. med Sherlock Holmes utstyr
Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å føre tilsyn med at regelverket overholdes i kommunen. - Mange kommuner er ikke kommet i gang fordi de er usikre på hvordan tilsyn skal gjennomføres, sier fungerende avdelingsdirektør Finn N. Bangsund i Statens bygningstekniske etat.
 
Publisert: 13. april 2004
Foto: MiljøverndepartementetFoto: Miljøverndepartementet
Byggforsk har studert både hvordan byggherrer og prosjekterende arkitekter vurderer tilgjengelighetsaspektene ved bygninger. I tillegg har de sett nærmere på konflikter mellom ulike mål og krav.
 
Publisert: 01. april 2004
Foto: MiljøverndepartementetFoto: Miljøverndepartementet
Symboler eller piktogrammer er raske å oppfatte, og de er språkuavhengige. I tillegg foretrekkes de framfor tekst av synshemmede, hørselshemmede og personer med lesevansker. Det er mange grunner til å vurdere å bruke piktogrammer i stedet for tekst.
 
Publisert: 16. mars 2004
Illustrasjonsfoto: MiljøverndepartementetIllustrasjonsfoto: Miljøverndepartementet
-Jeg ønsker at flest mulig skal være selvhjulpne i sine egne boliger. Da trenger vi flere boliger tilrettelagt for folk med nedsatt funksjonsevne, sa statsråd Erna Solberg da hun la fram den nye stortingsmeldingen om regjeringens boligpolitikk.
 
Publisert: 16. mars 2004
Den grafiske logoen til Etablere barnehageDen grafiske logoen til Etablere barnehage
Barnehageplasser til alle som ønsker det er regjeringens viktigste mål i barnehagesektoren. Det antas at det trengs 12000 nye plasser innen 2005 for at statens målsetting om full behovsdekning skal oppnås. Nettstedet "Etablere barnehage" er først og fremst en hjelp til private som ønsker å etablere en barnehage. Universell utforming anvises både i forhold til utforming av bygninger og uteområder.
 
Publisert: 03. februar 2004
Foto: MiljøverndepartementetFoto: Miljøverndepartementet
Eiendomsforvaltningsutvalget, som er nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet, skal vurdere tilstanden til kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse, og foreslå nødvendige tiltak for å bedre situasjonen. Tilgjengelighet er en av flere kvaliteter som utvalget vurderer.
 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.