Bygninger og anlegg

Tre nye, nyttige veiledere


Publisert: 13. august 2015

Multiconsult har gitt ut tre nye veiledere med støtte fra Husbanken. De gir råd om oppgraderinger av ulike boliger. Multiconsult har gitt ut tre nye veiledere med støtte fra Husbanken. De gir råd om oppgraderinger av ulike boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger er utfordrende, blant med hensyn til med hensyn universell utforming. Nå det det gitt ut tre nye veiledere som kan hjelpe de som eier eiendommer.

Husbanken har støttet utgivelsen av veilederne som er utarbeidet av Multiconsult.

De tre veilederne har alle som mål å ivareta gode kvaliteter med eksisterende bygninger, samtidig som byggene skal tilfredsstille framtidige behov.

De gamle bygårdene ble for eksempel ikke bygget med særlig tanke på tilgjengelighet. Tiltak for å bedre tilgjengeligheten har ofte vært uheldige, både med hensyn til estetikk og vern. Og det kan ofte være vanskelig å gjøre tiltak for økt tilgjengelighet i gamle gårder.

Veilederen gir en innføring i hvordan dette kan gjøres.

Ikke bare universell utforming blir tatt opp i veilederne. Også aktuelle temaer som energieffektivisering, materialvalg, avfall og livssykluskostnader blir belyst.

Her er veilederne:

Veileder om verneverdige murgårder:
Tiltak og anbefalinger som sikrer kulturvern og bærekraftig oppgradering av murgårder fra 1800-tallet

Murgårder og boligblokker:
Hva passer for oss? Interaktiv veileder for bærekraftig oppgradering av murgårder og boligblokker

Småhus:
Veileder for oppgradering av småhus - Tiltak som sikrer god bokvalitet

Kilde: Norges bygg- og eiendomsforening

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.