Bygninger og anlegg

Solveig Horne: – Ha fokus på brukeren


Publisert: 20. februar 2015

Solveig Horne har delt ut Innovasjonsprisen for Universell utforming. I dette intervjuet med DOGA gjør hun seg noen tanker om arbeidet med å skape et universelt utformet Norge. (Foto: Ilja C. Hendel, DOGA)Solveig Horne har delt ut Innovasjonsprisen for Universell utforming. I dette intervjuet med DOGA gjør hun seg noen tanker om arbeidet med å skape et universelt utformet Norge. (Foto: Ilja C. Hendel, DOGA)Statsråd Solveig Horne mener det er viktig å ha fokus på brukeren, når vi arbeider for å skape et mer universelt utformet samfunn.

Barne- likestillings- og inkluderingsministeren delte onsdag ut Innovasjonsprisen for universell utforming på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Vinneren ble St. Olavs Hospital i Trondheim.

Horne oppfordrer oss til å huske på hvorfor universell utforming er viktig for norsk samfunnsliv og norske innbyggere.

– Universell utforming handler om likeverd, like muligheter og et samfunn uten hindringer og upraktiske løsninger, sier hun i et intervju med nettavisen til DOGA.

– For mange er det ikke en selvfølge å kunne delta i arbeidslivet, ta bussen, finne en passende bolig eller bruke en minibank. Her spiller universell utforming en nøkkelrolle for å bedre den enkeltes livskvalitet, og bidra til at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan delta aktivt i samfunnet.

Universelt utformet om ti år

Horne minner om at det er ti år igjen til Norge skal være ferdig universelt utformet, ifølge visjonen om et universelt utformet Norge innen 2025.

Hvordan ligger vi an? stiller DOGA spørsmål om.

– Vi er godt i gang, men vi må hele tiden jobbe for å løse utfordringene, øke kvaliteten i samfunnet rundt oss og sette nye mål.

¬– Dette må også næringslivet være med på og se verdien av, sier Horne til DOGA..

Ny uu-handlingsplan

Statsråden varsler at hun før sommeren vil legge frem en ny handlingsplan for universell utforming.

I den nye handlingsplanen legges det vekt på IKT og velferdsteknologi. Samtidig vil regjeringen følge opp de viktige løpende oppgavene på andre sentrale områder.

Hvordan er den generelle forståelsen for arbeidet med universell utforming, både i ditt regjeringskollegium og i andre sammenhenger du prediker budskapet? spør DOGA statsråden.

– Viktigheten av å arbeide for et universelt utformet samfunn er noe hele regjeringen er opptatt av. Det er en økende forståelse for at det handler om løsninger som kommer alle til gode.

– Vi vet også fra spørreundersøkelser at begrepet er godt kjent i befolkningen, og at de fleste forbinder noe positivt med det, svarer Horne.

Vil ha bedre bygninger

Du er statsråd, men også en helt vanlig borger i Norge. Er det noe spesielt i din egen hverdag du gjerne skulle ha sett levde mer opp til standardene om universell utforming?

– Mange bygninger, deriblant min egen, er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg har også pensjonerte foreldre, og ser hvor viktig god tilgjengelighet og universell utforming er. Så ser jeg hvor stor betydning også små, smarte produkter vi alle benytter, kan ha for livssituasjon og livskvalitet.

Kilde: DOGA

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.