Bygninger og anlegg

Heis gir frihet til å bli boende


Publisert: 12. februar 2015

Heiser kan gi flere mulighet til å bli boende i egen leilighet. Janne Hovdenakk fra Nordre Follo Brannvesen la vekt på at man ved universell utforming også må ta hensyn til brannsikkerhet. (Foto: Husbanken)Heiser kan gi flere mulighet til å bli boende i egen leilighet. Janne Hovdenakk fra Nordre Follo Brannvesen la vekt på at man ved universell utforming også må ta hensyn til brannsikkerhet. (Foto: Husbanken)Utilgjengelige boliger tvinger folk til å gjøre endringer i livet som de ikke ønsker.

Oppegård og nabokommunene i Follo-regionen i Akershus har arrangert dialogkonferanse om etterinstallering av heis i boliger.

I alt 1670 boliger i Oppegård kommune er leiligheter i boligblokker uten heis fra årene 1960 til 1980.

Dialogkonferansen henvendte seg spesielt til representanter for borettslag, sameier og boligbyggelag. I alt 45 personer fant veien til kulturhuset på Kolbotn.

Rådmann Anne Skau trakk under konferansen fram betydningen av tilgjengelige boliger som gjør det mulig å bo i eget hjem så lenge man ønsker.

Det ble også trukket fram at tilskudd til heis er en del av regjeringens boligpolitikk.

Under konferansen var det innlegg fra Husbanken, NAV, Hjelpemiddelsentralen, Obos Follo, tre heisfirmaer, samt et lokalt meglerfirma.

Meglerfirmaet Foss & co fortalte om betydelige forskjeller i pris og etterspørsel på leiligheter med og uten heis.

Brannvesen og ambulansetjeneste deltok også. Brannvesenet legger vekt på at behovet for gode rømningsveier øker i takt med tilrettelegging for at eldre og bevegelseshemmede kan bli boende i blokkleiligheter. For ambulansetjenesten kan heis være avgjørende når sekundene teller. Tilgang til heis handler også om verdighet for pasienten under evakuering.

Ergoterapeut Solvor Berlin Boasson er leder av Oppegård kommunes boligteam. Hun er spent på om en konferanse som dette vil før til at det blir flere tilgjengelige boliger i Akershus-kommunen.

Les mer hos Husbanken her.

 

Kilder: Østlandets Blad og Husbanken

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.