Bygninger og anlegg

Tilskudd til heis fra Husbanken


Publisert: 12. februar 2015

Husbanken kan finansiere inntil halvparten av utgiftene ved installering av heis. (Illustrasjonsfoto: Schindler)Husbanken kan finansiere inntil halvparten av utgiftene ved installering av heis. (Illustrasjonsfoto: Schindler)Husbanken kan gi tilskudd til installering av heis i eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer.

Husbanken kan både gi tilskudd til konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av heis, samt tilskudd til installering av heis.

Ved behandling av søknad om tilskudd til prosjektering og installering av heis, legger Husbanken  vekt på om heisen tilrettelegges for rullestolbrukere og på antallet leiligheter som vil kunne betjenes av heisen.

Husbanken gir tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering eller installering av heisen.

Du finner mer hos Husbanken her.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.