Bygninger og anlegg

En tåkeheim av kontroll og inspeksjon


Publisert: 05. februar 2015

Fungerer regelverket for uu ved nye bygg slik de var ment? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)Fungerer regelverket for uu ved nye bygg slik de var ment? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)Detaljstyring og en tåkeheim av kontroll og inspeksjoner bringer oss i feil retning når vi bygger for universell utforming, mener arkitekt.

I en gjestekommentar på nettsiden til nettavisen Byggeindustrien setter sivilarkitekt Sverre Sevaldsen hos Solem arkitekter fingeren på det han mener fører oss i feil retning når vi bygger for å skape universell utforming.

Innlegget kan du lese her.

Sevaldsen hevder det viktigste nå er blitt å dokumentere kvalitet gjennom intrikate KS-system som ingen makter å gi substans. Det vi sitter igjen med er en skog av firmaer i bransjen som leverer kontrolltjenester. Disse mener han stadig finner fram til nye mangler for å berettige sin innsats, og at dette setter i gang prosesser som ingen ende tar.

En bransje og involverte aktører som overtolker forskrifter gir til tider parodiske tilstander, der helhetstenking og omsorg for det ferdige produkt forsvinner i en tåkeheim av kontroll og dokumentasjon, hevder Sevaldsen.

Krav om universell utforming er en god intensjon i all planlegging. Dette har vært et bærende element for de aller fleste planleggere, skriver arkitekten.

Nå gjør nye forskrifter kravene svært omfattende. Men det som gjør dette ekstra problematisk er at tiltakshavere, rådgivere, utbyggere, kommuner, og andre offentlige utbyggere overtolker forskrifter, noen ganger til det bortimot absurde.

Bransjer som er ivrige selgere av kostbare produkter for universell utforming er selvfølgelig pådrivere i reisen mot kompliserte og dyre løsninger.

Sevaldsen mener vi slik er endt opp med en nitid kontroll av detaljer og millimetere. Det gjør igjen bygg dyrere – og ofte dårligere.

Slik forsvinner oppmerksomheten mot gode, helhetlige løsninger ut av fokus.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.