Bygninger og anlegg

Ekstra etasje kan gi universell utforming


Publisert: 05. februar 2015

Slik forslår arkitektkontoret div.A arkitekter fra Oslo og Kaempfen für architectur AG fra Sveits at 1950-tallsblokka Nordahl Bruns gate 2 i Drammen kan rehabiliteres.Slik forslår arkitektkontoret div.A arkitekter fra Oslo og Kaempfen für architectur AG fra Sveits at 1950-tallsblokka Nordahl Bruns gate 2 i Drammen kan rehabiliteres.Ved å bygge en ekstra etasje på taket på eksisterende boligblokker, kan borettslag få penger nok til universell utforming og å bli grønnere.

Mange eksisterende boligblokker i Norge mangler i dag universell utforming.

En rekke av dagens boligblokker ble bygd på 1950-, 1960- og 1970-tallet. Den gangen var det gjenreisning etter krigen og sosial boligbygging som var viktigst.

Nå viser en idékonkurranse i Drammen hvordan en boligblokk fra 1950-tallet kan oppgraderes for å tilfredsstille dagens behov.

Prosjektet i Nordahl Bruns gate i Drammen er ikke gjennomført, men i Kristian Brenners vei i Drammen er et slikt prosjekt allerede realisert. Nå tas erfaringene fra de to prosjektene inn i Drammen kommunes høringsutkast til ny kommuneplan.

Idékonkurransen viste hvordan påbygg av en etasje med leiligheter på taket kan gi borettslaget finansiell mulighet til å oppgradere eksisterende boliger til dagens standard når det gjelder universell utforming, energi, teknisk kvalitet og boligkvalitet.

I høringsutkastet for Drammen kommunes arealdel 2014-2036 åpnes det nå for nettopp dette.

Kommunen vil kreve at bygget etter rehabiliteringen må tilfredsstille dagens krav til universell utforming.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.