Kurs og konferanse

En god bolig for god alderdom


Publisert: 20. august 2015

Altfor ofte blir boligen utelatt når det snakkes om framtidens eldreomsorg, mener Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). De inviterer til konferanse om temaet eldre og bolig i høst. (Foto: NBBL)Altfor ofte blir boligen utelatt når det snakkes om framtidens eldreomsorg, mener Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). De inviterer til konferanse om temaet eldre og bolig i høst. (Foto: NBBL)Hvordan ser en god bolig for eldre ut? Dette er tema på en konferanse i Gøteborg 19. og 20. oktober, hvor norske og svenske erfaringer skal deles.

Verden blir eldre. I 2030 vil antall mennesker over 80 år ha økt med over 50 prosent. Rundt år 2050 snakker vi sannsynligvis om en tredobling.

En god bolig er avgjørende for en god alderdom. Derfor blir tilrettelagte boliger et sentralt tema i framtidens eldreomsorg.

19. og 20. oktober inviterer Statens seniorråd, Husbanken og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til konferansen «Eldre og Bolig» i Gøteborg.

Konferansen tar blant annet for seg standardisering av velferdsteknologi. Spørsmålet om bofelleskap er en aktuell boform for nordmenn vil bli stilt. Det slås også fast hvor viktig heis er for trivselen til beboere med funksjonsnedsettelser.

– Tilrettelagte boliger som dekker de behov den enkelte har, blir sentralt dersom vi skal lykkes i årene som kommer. Derfor ser jeg fram til en konferanse der boligen spiller hovedrollen når vi diskuterer framtidens eldreomsorg, sier Bente Johansen, seniorrådgiver i NBBL.

Kilde: www.nbbl.no

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.