Kurs og konferanse

Fortsatt mye igjen for å nå målet


Publisert: 26. mars 2015

På konferansen om universell utforming i Bergen presenterte Nordland fylkeskommune er arbeid med å få norske  festivaler mer tilgjengelige. (Foto: Nordland fylkeskommune) På konferansen om universell utforming i Bergen presenterte Nordland fylkeskommune er arbeid med å få norske festivaler mer tilgjengelige. (Foto: Nordland fylkeskommune) Mye er gjort, men det er fortsatt behov for et bredt engasjement på mange områder for å nå målet om et universelt utformet samfunn.

Dette var en av konklusjonene da 90 deltakere fra kommuner, fylker og nasjonale instanser møttes til nettverkskonferansen i Bergen 9. – 10. mars.

Det var tiltaket "K2 Universell utforming mot nye høyder – fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 15" som arrangerte konferansen.

Nettverket K2 startet høsten 2014 og omfatter rundt 40 kommuner og 11 fylker. Husbanken og Deltasenteret er med i styringen av tiltaket sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hva gjør alle sammen?

Nesten 30 innlegg ble framført på samlingen. Disse er nå tilgjengelige her. Der vil du finne mange eksempler på hva fylkene og kommunene arbeider med for tiden når det gjelder universell utforming.

Et av foredragene var fra for eksempel Nick Williams ved Nordland fylkeskommune, som arbeider med å få norske festivaler mer tilgjengelige. Prosjektet er inspirert av den britiske stiftelsen "Attitude is everything" som i over 15 år har arbeidet med bedre tilgjengelighet til festivaler og kulturarenaer.

Viktige indikatorer

Olav Rand Bringa fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) annonserte at en ny handlingsplan vil komme. Det er viktig å opprettholde innsatsen på viktige satsingsområder, mener han.

Han viste fram noen indikatorer og status for universell utforming på noen områder.

Offentlige bygg henger etter

Når det gjelder universell utforming innen IKT har vi i dag 59 prosent måloppnåelse. Mens det innen universell utforming av offentlige bygninger går saktere. Det er mindre enn 25 prosent måloppnåelse på dette området, når det gjelder atkomst til bygningene.

Universell utforming av jernbanestasjoner er en annen viktig indikator. Her er det 30 prosent tilgjengelighet, men bare 1 prosent av jernbanestasjonene kan sies å være universelt utformet.

Kilde: Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.