Kurs og konferanse

Noen tenker nytt om universell utforming


Publisert: 26. mars 2015

Flere eksempler på innovasjon og nytenkning innen universell utforming ble presentert i Bergen under Husbankens konferanse. Et eksempel var fra Hogeweyk, utenfor Amsterdam. Der er det bygd en egen landsby for demente. Her kan pasientene leve et så normalt liv som mulig. (Foto: De Hogeweyk)Flere eksempler på innovasjon og nytenkning innen universell utforming ble presentert i Bergen under Husbankens konferanse. Et eksempel var fra Hogeweyk, utenfor Amsterdam. Der er det bygd en egen landsby for demente. Her kan pasientene leve et så normalt liv som mulig. (Foto: De Hogeweyk)      I Nederland er det lagd en egen landsby for demente. I Stavanger har de bygd et universelt utformet konserthus. Dette er eksempel på hva som skjer av innovasjon og nytenking innen universell utforming.

Begge eksemplene ble presentert på Husbankens konferanse
"Universell utforming – neste generasjon" i Bergen den 11. mars.

Hovedmålet med konferansen var å få belyst nye trender og retninger innen arbeidet med universell utforming, både i Norge og ute i verden.

Høye krav til akustikken

Blant de norske innlederne var blant andre Per Christian Brynhildsen, partner i Ratio arkitekter. De står bak Stavanger konserthus, som er universelt utformet. Her er egne områder i salen for rullestolbrukere og det tilbys egne ledsagerbilletter. Konserthuset har også anlegg til hjelp for hørselshemmede. Brynhildsen fortalte blant annet om hvordan arkitektkontoret hadde arbeidet med den vanskelige akustikken da de tegnet konserthuset.

Fra Danmark kom arkitekt Per Ravn fra CUBO arkitekter som har jobbet med det som omtales som verdens mest tilgjengelige kontorbygg, nemlig Handicaporganitisationens Hus utenfor København.

Landsby for demente

Fra Nederland kom Eloy Van Hal, anleggsleder i De Hogeweyk, den mye omtalte landsbyen for demente utenfor Amsterdam.

Her bor demente i en liten landsby hvor de behandler demente som trenger døgnkontinuerlig hjelp på en annerledes måte.

Anlegget er bygd opp som en landsby og målet er at pasienten skal kunne leve så normale liv som mulig. Her fins blant annet kafé, frisør, kino, pub, teater og matbutikk.

Les mer om innlederne her.

Kilde: Husbanken

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.