Fylker og kommuner

Publisert: 20. desember 2010

Våpenskjoldet til Ullensaker.Våpenskjoldet til Ullensaker.Nyttig og interessant. Med disse ordene oppsummeres temamøtet om universell utforming og boliger som Ullensaker kommune arrangerte 18. november.

 
Publisert: 13. desember 2010

Kommunevåpenet til Stord.Kommunevåpenet til Stord.Interessa var stor, med deltakarar frå fem kommunar, på ressurskommunen Stord sin dagskonferanse om universell utforming.

Tema for konferansen var "Korleis få det til?"

 
Publisert: 30. november 2010

Friluftsområde i Verdal.Friluftsområde i Verdal.Universell utforming i folkehelse og friluftsliv sto på programmet da prosjektledere og nøkkelpersoner fra pilotfylkene nylig møttes til fagsamling på Stiklestad i Verdal kommune. Innleggene som ble presentert ga innsikt i kunnskapsfelt med stor dybde, sier seniorrådgiver Einar Lund i Miljøverndepartementet.

 
Publisert: 24. november 2010

Logo.Logo.Med brukermedvirkning, god planlegging og vilje har Nærbø idrettslag på Jæren vist at det er mulig å bygge et inkluderende idrettsanlegg som er tilrettelagt for alle. Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland har dermed funnet en verdig vinner til årets tilgjengelighetspris.

 
Publisert: 04. november 2010

Kristiansands kommunevåpenKristiansands kommunevåpenDet ble en lærerik dag med mange engasjerte forelesere da Kristiansand kommune tidligere i høst arrangerte konferanse om universell utforming. Vi har lagt ut foredragsfilene.

 
Publisert: 03. november 2010

Tursti i Rindal.Tursti i Rindal.

Mange kommuner rundt om i landet legger ned stor innsats med å bygge turstier og friluftsområder med universell utforming. I Møre og Romsdal stimulerer fylkeskommunen gode tiltak gjennom premiering av de best universelt utformede turstiene. Årets førstepris gikk til ei rundløype i Rindal kommune, men selv hos prisvinneren er det mer å gå på...

 
Publisert: 27. oktober 2010

Enkelte representantar frå byggebransjen ytra bekymring for om dei nye krava i plan- og bygningslova med teknisk forskrift ville gjera det vanskeleg for unge å etablera seg på grunn av auka prisnivå. Men bransjen var likevel klar på at det er viktig med ei bevisst og positiv haldning til universell utforming på Klepp og Time sitt halvdagsseminar på Bryne nyleg.

 

 
Publisert: 06. september 2010

Illustrasjonstegning av mann på talerstol.Illustrasjonstegning av mann på talerstol.

Prosjektledere, koordinatorer og nøkkelpersoner fra pilotfylkene og ressurskommunene var nylig samlet til en tettpakket møtesesjon i Kristiansand. Det åpnet med fagdag over tre aktuelle temaer, og fortsatte med nettverkssamling.

 

 
Publisert: 16. august 2010

Logo for frokostseminar.Logo for frokostseminar.

I pilotfylket Østfold inviterer fylkeskommunen og fylkesmannen til en serie frokostseminarer om universell utforming i høst.

 

 
Publisert: 24. juni 2010
Våpenskjoldene til Alta kommune (til venstre) og Finnmark fylke.Våpenskjoldene til Alta kommune (til venstre) og Finnmark fylke.

Prosjektledere og nøkkelpersoner fra landets pilotfylker for universell utforming har vært samlet i Alta. En viktig jobb i pilotfylkene gjennom resten av året blir å få flere egne kommuner med på den målrettede uu-satsingen.

 
Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.