Fylker og kommuner

Fylkeskommunene har prioritert uu i transportsektoren


Publisert: 22. desember 2015

En rapport om fylkeskommunenes uu-arbeid i transportsektoren ble presentert mandag. (Bildet viser forsiden på rapporten.)En rapport om fylkeskommunenes uu-arbeid i transportsektoren ble presentert mandag. (Bildet viser forsiden på rapporten.)Men for lite fokus på evaluering og kompetanseutvikling.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) laget en rapport om fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten. Rapporten ble presentert mandag 21. desember.

Rapporten kan du lese her

TØI finner at fylkeskommunene de siste årene har prioritert å få på plass infrastruktur i kollektivtransporten. Dette gjør kollektivtransporten mer tilgjengelig for flere. Det er investert i nytt materiell, bedre holdeplasser, nye billettsystemer og bedre informasjonssystemer.

Mens universell utforming i 2008 ble nevnt i fylkeskommunene planer, er uu i 2015 blitt et premiss i mye av planleggingen, finner TØI-rapporten.

Fylkeskommunene har i 2015 også fått utviklet bedre samarbeid med andre organisasjoner gjennom ulike fora, enn hva de hadde i 2008.

Slik prioriterer fylkeskommunene ulike uu-tiltak i transportsektoren de neste fire årene. (Figur fra TØI-rapporten)Slik prioriterer fylkeskommunene ulike uu-tiltak i transportsektoren de neste fire årene. (Figur fra TØI-rapporten)Kompetanse ikke prioritert

Men fylkeskommunene har ikke fokusert like mye å utvikle egen kompetanse.

De har heller ikke fokusert nok på å evaluere tiltakene de har gjennomført.

TØI peker også på et konkret tiltak som vintervedlikehold av gangveger, som et punkt hvor det svikter mange steder i fylkeskommunene. Dette rammer både dem som har behov for god tilrettelegging og mange andre.

Finansiering blir utfordring

Den største utfordringen i arbeidet med universell utforming i kollektivtransporten er kostnader og ressurser. TØI-rapporten mener dette kan bli en enda større utfordring framover, når flere finansieringsordninger blir lagt ned.

Akkurat som i 2008, er kostnader også i 2015 den største utfordringen for fylkeskommunene.

Å prioritere hvordan man skal bruke knappe ressurser og finne best mulig løsninger vil kreve høy kompetanse, heter det i rapporten. Som minner om at god dialog med brukerorganisasjonene blir viktig i dette arbeidet.

Andre utfordringer for fylkeskommunene i uu-arbeid knyttet til transport, er samarbeid, drift og vedlikehold, standardisering og interessekonflikter mellom ulike grupper funksjonshemmede.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.