Fylker og kommuner

Universell utforming på sakskartet i Ski


Publisert: 19. november 2015

Ski blir liggende bare 10 minutter med tog sør for Oslo om noen år. Her planene for den nye Ski stasjon. (Bilde: Jernbaneverket) Ski blir liggende bare 10 minutter med tog sør for Oslo om noen år. Her planene for den nye Ski stasjon. (Bilde: Jernbaneverket)     En ny periode med møter i Plan og byggesaksutvalget i Ski ble innledet med å se på hvor tilgjengelig kommunen er.

Ski ønsker nå å gjøre kommunen lettere tilgjengelig for alle innbyggere gjennom universell utforming, skriver Morten Ellingsen, leder av Plan- og byggesaksutvalget, i avisa Østlandets Blad.

Det handler om å skape fellesområder som blant annet har god merking, nok plass og som ikke er for bratte, ifølge Ellingsen.

Planlegging skal heretter gjøre det lettere og mer praktisk for kommunen å sikre at nye prosjekter blir gjennomført på riktig måte.

Ski kommune kommer til å bli preget av mange store byggeprosjekter de neste årene. Fire store områdeplaner for kommunen ble vedtatt av kommunestyret tidligere i år. Slikt blir det mange midlertidige løsninger av – for bilveier, fortau, holdeplasser og så videre.

«Da er det også viktig å sikre at dette ikke bli en lang periode der mange blir utestengt fra å bevege seg i områdene. En by i endring må fortsatt være en by for alle. Vi har derfor bedt om at det skal utvikles et eget avsnitt om hvordan de nye normene for universell utforming av uteområder, veier og gater skal brukes i anleggsfaser,» opplyser Ellingsen.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.