Fylker og kommuner

Fugletårn med universell utforming


Publisert: 12. november 2015

Her skal det bygges et fugletårn, viser miljørådgiver Elke Karlsen i Kragerø kommune. (Faksimile fra Kragerø Blad Vestmar) Her skal det bygges et fugletårn, viser miljørådgiver Elke Karlsen i Kragerø kommune. (Faksimile fra Kragerø Blad Vestmar) Kragerø kan få fugletårn tilrettelagt for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede.

Klarer kommunen å hente inn den drøye halve millionen kroner som første fase av tårnprosjektet er beregnet å ville koste, så kan den nye attraksjonen ved Frydensborgtjenna utenfor Kragerø stå klar allerede til sommeren.

Det har i flere år vært ønsker om å tilrettelegge dette området bedre for flere brukergrupper, skriver Kragerø Blad Vestmar.

– Vi har fått innspill fra en bredt sammensatte gruppe og utarbeider en bruksplan med diverse universelt utformede tiltak, forteller miljørådgiver Elke Karlsen til avisa.

Flere planer foreligger for området. Fugletårnet og atkomsten blir det første synlige tiltaket som skal realiseres.

Fylkesmannen i Telemark har nylig utarbeidet en rapport for øremerkede områder med eller muligheter for universell utforming i Telemark. I rapporten er det aktuelle området utenfor Kragerø pekt ut.

Frydensborgtjenna ligger nær både barnehage, videregående skole, voksenopplæringssenter og boligområder. Området har derfor store muligheter for å bli mer benyttet i framtida og fugletårnet kan bli et fantastisk fugletittersted for alle, mener kommunen.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.