Fylker og kommuner

Råd slås sammen i mange kommuner


Publisert: 12. november 2015

Mange norske kommuner «løser» lovpålegg gjennom å opprette fellesråd for eldre og funksjonshemmede. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)Mange norske kommuner «løser» lovpålegg gjennom å opprette fellesråd for eldre og funksjonshemmede. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)    Nær en tredel av kommunene i Hordaland har slått sammen råd for funksjonshemmede med eldrerådet. Det samme gjør andre kommuner i landet.

Kommuneloven pålegger kommunene å ha råd for funksjonshemmede og kronisk syke. Kommunene må også ha eldreråd.

Mange kommuner «løser» dette gjennom å opprette fellesråd for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne.

Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) mener at disse fellesrådene går imot et rundskriv fra stortinget i 2007 om kommunale og fylkeskommunale råd, skriver Malvin Ågotnes i Bergens Tidende. Hun er fylkesleder for FFO i Hordaland.

Stortinget har bestemt at fellesråd må være frivillige, påpeker Ågotnes. Og stortingets intensjon ivaretas ikke med dagens praksis.

Fylkeslederen minner om at eldre ofte mangler kompetanse på både skole, helse og universell utforming. FFO-lederen oppfordrer kommunene til å beholde rene råd for funksjonshemmede og kronisk syke.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.