Fylker og kommuner

Halv million til uu i Åndalsnes


Publisert: 25. juni 2015

Slik ser planen ut for opprusting av Åndalsnes sentrum. Slik ser planen ut for opprusting av Åndalsnes sentrum. Rauma kommune har fått en halv million kroner til universell utforming av Åndalsnes sentrum.

Sentrumsutviklingsprosjekt er tildelt en halv million fra Statens vegvesen til universell utforming av gangarealer.

I dag finnes det ingen fortau eller gangarealer med ledelinjer for personer med nedsatt syn i Åndalsnes sentrum. Dette vil kommunen løse i forbindelse med den første etappen av sentrumsutviklingen.

Dette gjøres gjennom å etablere ledelinjer i gangarealer og oppmerksomhetsfelt i forbindelse med trappetrinn til rådhusplassen med amfi og utescene. Til dette formålet har kommunen fått et tilskudd på 490.000 kroner fra Statens vegvesen av en total pott for Møre og Romsdal på cirka 600 000.

Den halve millionen utgjør halvparten av den totale kostnaden for dette tiltaket i Åndalsnes sentrum.

Kilde: Rauma kommune

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.