Fylker og kommuner

Innlandet universelt utformet i 2025


Publisert: 18. juni 2015

Oppland fylkeskommune har sammen med Hedmark nå utarbeidet forslag til strategiplan for uu. Oppland fylkeskommune har sammen med Hedmark nå utarbeidet forslag til strategiplan for uu. Fylkeskommunene Hedmark og Oppland har sendt en felles strategi for universell utforming ut på høring.

Målet er altså å gjøre innlandsfylkene tilgjengelige for alle innen år 2015.

Strategien tar både opp hjemme-forhold som IKT-tjenester og bolig, og tjenester og utforming knyttet til transport, skole og arbeidssted .

Utforming av sentrum i by og bygd med handel, kultur og service er også dekket i strategiplanen.

Hedmark og Oppland var begge pilotfylker for universell utforming i perioden 2009 – 2013. I desember 2013 vedtok fylkene å videreføre samarbeidet, basert på visjonen Norge Universelt utformet 2025. Strategien som nå sendes ut på høring er et resultat av dette arbeidet, og skal endelig vedtas av begge fylkesting etter å ha vært på offentlig høring. Det skal i etterkant utarbeides handlingsplaner som vedtas separat i de to fylkene.

De som har meninger om strategiplanen må gi lyd fra seg innen 4. september.

Forslaget til uu-strategiplan for Hedmrk og Oppland finner du her.

Kilde: Oppland fylkeskommune

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.