Fylker og kommuner

Uu er nå kartlagt i 158 kommuner


Publisert: 01. mai 2015

Tilgjengeligheten i Ås sentrum i Akershus er kartlagt. Den ser slik ut.Tilgjengeligheten i Ås sentrum i Akershus er kartlagt. Den ser slik ut.Arbeidet med å kartlegge tilgjengeligheten i norske kommuner fortsetter.

Kartverkets prosjekt startet i 2004 med kartlegging av tilgjengeligheten i Oslo sentrum. Nå innlemmes stadig flere av landets kommuner.

Målet med prosjektet er å skape en database og kartklient som viser status for tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder over hele Norge.

Kartverket har til nå altså kartlagt tilgjengelighet i 158 kommuner over hele landet. 100 av disse har fått oppdatert kartleggingen fra 2013.

En tilgjengelighetskartlegging i et tettsted eller en kommune viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet for personer med nedsatt bevegelighet og nedsatt syn. Tilgjengelighetsdata for et område er et nyttig verktøy for arealplanlegging og byutvikling.

Med hjelp av databasen kan en kommune finne ut:

hvordan situasjonen er
hva kan man gjøre for å forberede tilgjengeligheten
hvordan midlene kan brukes på en effektiv måte.

Kartleggingen gir helhetlig oversikt. Dette gjør det enklere å ta riktige avgjørelser.

Dataene er nå tilgjengelige for alle.

Her finner du kartet

Tips: Søk deg til området du vil se på. Klikk på spørsmålstegnet for å finne aktuelle uu-symboler. Klikk på Tjenester for å bestemme hva du vil se etter.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.