Fylker og kommuner

Legesenteret tilgjengelig for alle


Publisert: 26. februar 2015

Brosjyren fra Trondheim kommune gir råd om utforming av alt fra skranker og venterom, til parkeringsplasser.Brosjyren fra Trondheim kommune gir råd om utforming av alt fra skranker og venterom, til parkeringsplasser.I Trondheim har kommunen nå satt i gang en kampanje for å gjøre legesentre mer tilgjengelige for alle.

Med både enkle og mer omfattende grep kan lokaler som legesentre gjøres bedre for flere.

Kommunen har kartlagt den universelle utformingen hos legesentrene. Resultatet var ikke godt nok. Kommunen fant at det svikter både når det gjelder framkommelighet og orienterbarhet.

For å bistå legesentrene i arbeidet med bedre tilgjengelighet, laget derfor Trondheim kommune er brosjyre med tips, råd og retningslinjer for legesentrene.

Brosjyren kan du få her som pdf-fi.

Med dette tiltaket vil Trondheim bevisstgjøre eiere av legesentre om universell utforming.

Brosjyren kan helt sikkert være nyttig også for andre kommuner og legesentrene deres.

Kilde: Trondheim kommune

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.