Nye publikasjoner

Begrepet universell utforming analysert av SINTEF


Publisert: 04. desember 2006
Forsiden av rapporten om begrepsavklaringForsiden av rapporten om begrepsavklaring

I rapporten har forskningsinstitusjonen SINTEF gjennomgått begrepet universell utforming i forhold til historikk, anvendelse og forståelse og gitt forslag til hvordan det kan brukes i praksis.


SINTEF mener at begrepet bør reserveres til bruk på overordnet nivå som en planleggingsstrategi. Universell utforming er dermed en strategi for å oppnå målet om et bedre samfunn for alle. For å gjøre begrepet forståelig og operasjonalisere målsettingen bak, må brukere og brukerbehov defineres.

Arbeidet er finansiert av Husbanken og er utført av Solvår Wågø, Karin Høyland, Dag Kittang og Liv Øvstedal.

Les mer i rapporten "Universell utforming. Begrepsavklaring".

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.